gallery

Landscape

Sikha Chowdhury

Sit&draw

Radha Krishna Sarmista Das

Rest Ila Khalkho

Waiting Shampa Shil

Sun Rise Sanjukta Mistri

Game Sujan Das

Santal Family

Flower Arpita Sarkar

Play Neha Kumari Mahato

Manabi Sukha Ranjan Ghosh

Prakriti Nisha Jha

Prem

Life Rajashree Ghosh

Krishan Swapna Thapha

Landscape Shampa Sarkar

Landscape Dola Rani Mondal

Landscape Maya Purkait

Landscape Arpita Kundu

Maya Sujata Palit

Landscape Swagata Palit

Landscape Koyal Sarkar

Landscape Sudipa Acharya

Landscape Soma Paul

Landscape Sarita Dabnath

Landscape Indrajit Nandi

25th Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017

Annual Meet2017